Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Rehabilitering och smärta, Region Jönköpings län

Nationellt vårdprogram

Vårdprogram framtaget av nationellt specialistnätverk EDS (version 1-2019):

Nationellt vårdprogram hypermobilitersspektrumstörning (HDS) och Ehlers-Danlos syndrom av hypermobiltetstyp (hEDS)

Vårdriktlinjer för Sydöstra sjukvårdsregionen

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län. Vårdriktlinjer framtagna av medicinsk processgrupp Rehabilitering och smärta och RMPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

Behandlingsriktlinjer rehabiliteringsmedicinska kliniken

Arbetsterapeutiska och sjukgymnastiska behandlingriktlinjer för vårdgivare

Instruktioner

Uppdaterad: 2019-11-18
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion