Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Rehabilitering och smärta, Region Jönköpings län

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län. Vårdriktlinjer framtagna av medicinsk processgrupp Rehabilitering och smärta och regional medicinsk programgrupp Rehabilitering.

Den här webbplatsen är delvis en prototyp under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

Behandlingsriktlinjer rehabiliteringsmedicinska kliniken

Arbetsterapeutiska och sjukgymnastiska behandlingriktlinjer för vårdgivare

Instruktioner

Uppdaterad: 2018-05-14
Rose-Marie Vahlund, Vårdtjänster