Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Rehabilitering och smärta, Region Kalmar län

Nationellt vårdprogram

Vårdprogram framtaget av nationellt specialistnätverk EDS (version 1-2019):

Nationellt vårdprogram hypermobilitersspektrumstörning (HDS) och Ehlers-Danlos syndrom av hypermobiltetstyp (hEDS)

Vårdriktlinjer för Sydöstra sjukvårdsregionen

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Kalmar län:

Uppdaterad: 2019-11-18
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion