Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Rehabilitering och smärta, region Östergötlands län

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Östergötland. Vårdriktlinjer framtagna av medicinsk program- processgrupp inom hjärtsjukvård och regional medicinsk programgrupp hjärtsjukvård.

Den här webbplatsen är delvis en prototyp under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

Rehabiliteringsprogram och åtgärdsprogram

Rehabiliteringsprogram cervikala
Rehabiliteringsprogram paraplegi
Rehabiliteringsprogram vid hjärnskada
Rehabiliteringsprogram RIMA nov 2013
Rehabprogram bedömningsperiod uppföljning 
Åtgärdsprogram intensivrehabilitering

Uppdaterad: 2019-03-11
Rose-Marie Vahlund, Vårdtjänster