Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Instruktioner till hygienombud, följsamhetsmätning till basala hygienrutiner och klädregler

Vilka protokoll används?

 • Mätning av följsamhet till Basala hygienrutiner och klädregler

 • Rätt klädd och Rena händer – självskattning (Denna används då det är svårt att utföra observationer ex. vid ensamarbete)

Hur många, vem och vad ska observeras/skattas?

 • Observation och självskattning ska utföras vid vårdtagarnära arbete, ex omvårdnad, behandling eller undersökning. Samma person bedöms både för Basala hygienrutiner och klädregler.

 • Ca 20% av enhetens/avdelningens personal observeras eller utför självskattning per månad. Lämpligt antal kan vara 5-10 stycken. Mindre än 5 stycken rekommenderas ej.

 • Urvalet ska vara slumpmässigt.

När ska observationer eller självskattning göras?

 • Regelbundet, gärna varje månad, men minst 2 ggr/år.

 • Du har hela månaden på dig att göra observationer eller lämna ut blankett för självskattning.

Hur vet jag att jag mäter rätt?

Vad gör jag med resultatet och hur sammanställs det?

 • Observationer fylls i på protokollet för Mätning av följsamhet till Basala hygienrutiner och klädregler

 • Självskattningar samlas in, bedöms och förs in i protokollet för Mätning av följsamhet till Basala hygienrutiner och klädregler

 • Räkna samman antalet korrekt i alla fyra/åtta steg både för hygienrutiner och klädregler d.v.s. de grå fälten längst ned i protokollet och för in det i ert eget Excel diagram. Senast sista dagen i mätmånaden registreras resultatet

 • Redovisa enhetens/avdelningens resultat på arbetsplatsträff och anslå diagram på enheten/avdelningen.

Om det uppstår frågor, vart vänder jag mig?

 • Till hygiensjuksköterska Pernilla Johansson 010-24 25719, Smittskydd Vårdhygien, som svarar på praktiska frågor om mätningarna

Kontaktperson

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska
010-24 25719

Uppdaterad: 2018-08-22
Pernilla Johansson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion