Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Basala hygienrutiner och klädregler i kommunal vård och omsorg

Bildspel med berättarröst

 

Testa dina kunskaper om basala hygienrutiner och klädregler (nytt fönster)

Kontaktperson

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska
010-24 25719

Uppdaterad: 2017-07-20
Pernilla Johansson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion