Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Praktiska instruktioner för

Barn- och ungdomstandvård

Tandvård för barn och ungdomar

Allmänna riktlinjer och administration

Kontakt

Folkhälsa och sjukvård/Bedömning tandvård
Regionens hus
Tfn: 010-242 41 81 eller 242 41 82

Aktuellt

2018-12-21 Nu finns ett nytt nyhetsbrev "Aktuell information" nr 2/2018

Aktuell information - nyhetsbrev

2018-12-28 Uppdatering av praktiska instruktioner har gjorts enligt följande:
Praktiska instruktioner för barn- och ungdomstandvård, under rubrik "Det fria valet inom barn- och ungdomstandvården", "Skyldigheter och rättigheter" samt "Ekonomisk ersättning"

Allmänna riktlinjer och administration, under rubrik "Debiteringsprinciper vid landstingsfinansierad tandvård"

För utbyte i instruktionspärm används den utskriftsvänliga versionen.

Relaterad information

Om Bedömning tandvård

Uppdaterad: 2018-12-28
Ing-Marie Karlsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion