Region Jnkpings ln Cancerforskning Jönköping
plus.rjl.se/cancerforskningjonkoping

Werner Hilliges

Werner Hilliges, entreprenör, Jönköping 

Vad är din roll i styrelsen Stiftelsen fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping

Ordförande i styrelsen

Varför arbetar du ideellt i stiftelsen?

Skälen till att jag engagerat mig i styrelsen är två: 

- det första skälet är att jag vill arbeta ideellt med något som berör så många som antingen drabbats av cancer eller har någon nära som drabbats. Det känns bra att arbeta med något utan kommersiella förtecken där vi helt kan fokusera på att försöka flytta fram positionerna kring mer praktisk cancerforskning. 

-  det andra skälet är att jag haft egna erfarenheter av sjukdomen från slutet av 80-talet där jag vill utnyttja de jobbiga erfarenheterna för att öka förståelsen av arbete med olika cancerprojekt.

Varför stödja stiftelsen?

Stiftelsen är en regional stiftelse som stödjer mer praktiska arbeten och kan inte konkurrera med större cancerfonder där man mer stödjer grundforskning. Vår stiftelse gör en viktig insats som ett komplement där fokus ligger på mer nära koppling mellan donator och dess användare av givna medel. Så om man vill kunna följa koppling mellan sin gåva och dess användning så är en regional stiftelse som vår ett mycket gott alternativ som gåvomottagare.  

Vad önskar du inför framtiden?

Stiftelsen har under många år samlat in medel och har fått in ett betydande kapital som gör att man även kan gå in i lite tyngre engagemang. Nu hoppas vi att det uppstår mer lokal praktisk forskning inom cancerområdet som stiftelsen kraftfullt kan stödja - för att inspirera flera till att stödja stiftelsen.   

 

Uppdaterad: 2016-04-04
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion