Region Jnkpings ln Cancerforskning Jönköping
plus.rjl.se/cancerforskningjonkoping

Bengt Asking, överläkare och docent, Region Jönköpings län

Vilken är din roll i styrelsen?

Jag är ledamot i styrelsen sedan många år och representerar specialistvården. Såsom kirurgläkare arbetar jag dagligen med cancersjukdomar och ser hur forskning och utveckling inom cancerområdet ändå ger stora framgångar. Vi har idag större möjligheter att ge botande och mer skonsamma behandlingar. I styrelsen uppskattar jag att medarbetarna kommer ifrån olika yrken och roller men förenas i en gemensam målsättning.

Varför arbetar du ideellt i stiftelsen?

Om man känner att man kan kan bidraga i ett sådant sammanhang är det extra värdefullt att få göra det ideellt.   

Ge några exempel på vad stiftelsen har betytt för cancervården i länet

Under åren tillbaka har många projekt genomförts på olika nivåer. Dels på mycket grundläggande sätt där man genomför kemiska analyser och mäter tex olika genetiska förändringar vid cancersjukdom. Sedan stödjer vi också många gånger forskare som skriver en avhandling vilken kan innefatta även reaktion och upplevelse av sjukdom.

Vi stödjer resor till kongresser och viktiga möten, vi har många gånger kunnat underlätta utbildningar inom cancervården. 

Varför stödja stiftelsen?

Forskning och utveckling inom cancerområdet är mycket omfattande världen över men pengarna räcker inte till. Dina pengar kan göra skillnad och kommer ge något tillbaka till dig. Alla drabbas av cancer, direkt eller indirekt i familjen och i vänkretsen. Att stiftelsen är lokalt förankrad betyder mycket, din gåva kommer närmare.

Vad önskar du inför framtiden?

Engagemanget i styrelsen bygger på att ekonomiska medel kommer in.  Jag hoppas vi kommer kunna nå ut ännu bättre i framtiden med information och på så sätt kunna öka vårt stöd i kampen mot denna folksjukdom, på många fronter.

 

 

Uppdaterad: 2016-11-15
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion