Region Jnkpings ln Cancerforskning Jönköping
plus.rjl.se/cancerforskningjonkoping

Ulla Hansson Green, kommunikatör

Vad är din roll i styrelsen Stiftelsen fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping?

Jag är kommunikatör, det innebär bland annat att jag arbetar med marknadsföringsfrågor. För att kunna dela ut anslag behövs medel i form av gåvor. Men vi behöver också sprida de möjligheter som Stiftelsen erbjuder i form av anslag till forskning och utbildning inom cancerområdet.

Varför arbetar du i stiftelsen?

Jag har min tjänst som kommunikatör på Futurum - akademin för hälsa och vård, det är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet. Forskningsfrågor inom hälso- och sjukvård ligger mig varmt om hjärtat och jag vill gärna bidra med min kunskap inom det här viktiga området.

Därför är din gåva viktig

Stiftelsen stödjer den kliniska forskningen inom regionen och de medel som delas ut löser kanske inte cancerns gåta. Fokus är mer på forskning som sker nära patienten. Till exempel att hitta bättre diagnostik- och behandlingsmetoder, att förbättra livet för de svårt sjuka och deras anhöriga. Forskningsesultaten kommer länsborna till del men sprids även nationellt och internationellt. Därför är din gåva viktig.

Jag vill också flagga för att stiftelsen har mycket små omkostnader och arbetet inom styrelsen sker ideelt.

Vad önskar du inför framtiden?

Att de medarbetare som förutom att forska också arbetar kliniskt som läkare, sjuksköterska, socionom et cetera ska beredas fortsatt möjlighet att forska vid sidan av sina ordinarie dagliga arbeten på klinik. De gör verkligen en jätteinsats som gynnar cancersjuka och deras anhöriga!

Uppdaterad: 2019-11-13
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion