Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Förtydliganden och ändringar för primärvård inom vårdval i Jönköpings län

Villkoren för primärvården inom vårdval i Jönköpings län fastställs årligen av regionfullmäktige som en del i beslutet om regionens budget och flerårsplan. Villkoren definieras i förfrågningsunderlaget ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Här publiceras förtydliganden och eventuella ändringar i villkoren som beslutas mellan regionfullmäktiges budgetbeslut.

Kontakt

Marléne Svensk
Regionens hus
010-242 41 19
vardval@rjl.se

Mer information

Uppdragsbeskrivning primärvård

Uppdaterad: 2018-11-30
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion