Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Förtydliganden och ändringar för primärvård inom vårdval i Jönköpings län

Villkoren för primärvården inom vårdval i Jönköpings län fastställs årligen av regionfullmäktige som en del i beslutet om regionens budget och flerårsplan. Villkoren definieras i förfrågningsunderlaget ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Här publiceras förtydliganden och eventuella ändringar i villkoren som beslutas mellan regionfullmäktiges budgetbeslut.

Informationen har flyttat till webbplatsen Folkhälsa och sjukvård, vårdval

Förtydliganden

 • Basutbud för webbtidbokning
 • Deltagande i regionala förbättringsarbeten och piloter
 • Diagnosregistrering – riktlinjer för primärvården
 • Ersättning och redovisning
 • Geografiskt närområde
 • Hälsosamtal
 • IT-stöd för leverantörer inom vårdval
 • Information
 • Jourverksamhet – riktlinjer för primärvården
 • Lokaler och fysisk tillgänglighet - checklista
 • Läkarbesök i hemmet
 • Medicinsk service från annan leverantör än Region Jönköpings län
 • Närakut gemensam - organistation och ansvarsfördelning
 • Professionsförstärkning 2019 inom vårdval primärvård i Region Jönköpings län
 • Rutiner för ansökan och ersättning för ST-läkare
 • Specialistutbildning (ST) för läkare i allmänmedicin
 • Systematiskt förbättringsarbete 2018
 • Systematiskt förbättringsarbete 2019
 • Särskilda boendeformer – ansvar för vårdcentralerna

Kontakt

Marléne Svensk
Regionens hus
010-242 41 19
vardval@rjl.se

Uppdaterad: 2019-06-14
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion