Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Uppföljning 2015 Mullsjö vårdcentral

Bedömningsgrader

Excellent Excellent
Grön Godkänd
Gul Lätt avvikelse
Röd Krav på åtgärdsplan

 

Krav/villkor
Länk till översikt.

Definition och mål

Resultat

Hälsosamtal

Andel bland 40-, 50- och 60-åringar som genomgått hälsosamtal. Region Jönköpings läns mål: 50 %. Godkänd: >30 %.

Gul

Läkemedel – antibiotika

Förskriver antibiotika enligt Stramas riktlinjer.

Gul

Läkemedel – förskrivning till äldre

Följer Läkemedelskommitténs förskrivningsmål för långverkande bensodiazepiner, NSAID, neuroleptika, propiomazin och tramadol till 75 år och äldre.

Gul

Medicinteknisk utrustning

Obligatorisk utrustning: EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL, spirometer, defibrillator och bladderscan. Excellensnivå: även öronmikroskop, ögonmikroskop, dermatoskop, doppler för pulsmätning och alkomätare.

Excellent

Patientjournal
– diagnosklassificering

Följer regionens regler för diagnosklassificering.

Grön

Patientjournal
– utskrift och signering

Godkänd: >75 % utskrivna läkaranteckningar inom 72 timmar och >90 % signerade läkaranteckningar inom 7 dagar från dokumentationsdatum. Excellent: >75% utskrivna anteckningar inom 72 timmar och >90% signerade inom 3 dagar från dokumentationsdatum.

Grön

Patientjournal
– vårdbegäran

Akuta remisser skickas samma dag och planerade remisser skickas inom 7 dagar. Inkommande remisser bedöms inom 7 dagar.

Grön

Psykisk hälsa

Erbjuder insatser från ett psykosocialt team.

Grön

Rehabiliteringsgarantin

Lever upp till nationella rehabiliteringsgarantin (erbjuder multimodal behandling, kognitiv beteendeterapi och interpersonell psykoterapi).

Grön

Riskbruk, missbruk och beroende

Har avtal med kommunen och specialistvården, följer nationella riktlinjer och Faktadokument, har legitimerad personal eller socionom samt kompetens motsvarande regionens särskilda utbildning.

Grön

Vården av de mest sjuka

Har en namngiven medarbetare i funktionen som samordnare för de mest sjuka.

Grön

Öppettider

Har öppet minst 40 timmar/vecka vardagar 08:00-17:00  eller minst 36 timmar/veckan och avtal med annan vårdcentral för hänvisningar när vårdenheten är stängd.

Grön

 

Mer information om vårdcentralen

Tillgänglighet enligt vårdgarantin, patientomdömen enligt nationell patientenkät och kontaktuppgifter, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Lokalernas fysiska tillgänglighet, Tillgänglighetsdatabasen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2015-06-22
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv