Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Uppföljning 2015 Bräcke Diakoni Vårdcentralen Lokstallarna

Bedömningsgrader

Excellent Excellent
Grön Godkänd
Gul Lätt avvikelse
Röd Krav på åtgärdsplan

 

Krav/villkor
Länk till översikt.

Definition och mål

Resultat

Hälsosamtal

Mer än 30 % av 40-, 50-, 60- och 70-åringarna som valt vårdcentralen har genomgått hälsosamtal.

 

Läkemedel – antibiotika

Förskriver antibiotika enligt Stramas riktlinjer.

 

Läkemedel – förskrivning till äldre

Följer läkemedelskommitténs förskrivningsmål för långverkande bensodiazepiner, NSAID, neuroleptika, propiomazin och tramadol till 75 år och äldre.

 

Medicinteknisk utrustning

Godkänd: Har obligatorisk utrustning (EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL, spirometer, defibrillator och bladderscan).
Excellent: Har även öronmikroskop, ögonmikroskop, dermatoskop, doppler för pulsmätning, alkomätare och blodtrycksmätare xx.

 

Patientjournal – diagnosklassificering

Följer regionens regler för diagnosklassificering.

 

Patientjournal – utskrift

Mer än 75 % utskrivna läkaranteckningar inom 72 timmar.

 

Patientjournal – signering

Godkänd: Mer än 90 % signerade läkaranteckningar inom 7 dagar från dokumentationsdatum.
Excellent: Mer än 90 % signerade läkaranteckningar inom 3 dagar från dokumentationsdatum.

 

Patientjournal – inkommande remisser

Inkommande remisser bedöms inom 7 dagar.

 

Patientjournal – utgående remisser

Akuta remisser skickas samma dag och planerade remisser skickas inom 7 dagar.

 

Tillgänglighet – läkarbesök

Godkänd: Mer än 90 % får träffa läkare (nybesök) inom 5 dagar.
Excellent: Mer än 97 % får träffa läkare (nybesök) inom 5 dagar.

 

Tillgänglighet – patientvald väntan

Har patientvald väntan på högst 10 %.

 

Psykisk hälsa

Erbjuder insatser från ett psykosocialt team.

 

Rehabilitering

Hanterar lättare och medelsvår psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta enligt regionens riktlinjer.

 

Riskbruk, missbruk och beroende

Har avtal med kommunen och specialistvården, följer nationella riktlinjer och Faktadokument, har legitimerad personal eller socionom samt kompetens motsvarande regionens särskilda utbildning.

 

Öppettider

Godkänd: Har öppet minst 40 timmar/vecka vardagar 08:00-17:00 eller minst 36 timmar/veckan och avtal med annan vårdcentral för hänvisningar när vårdenheten är stängd.
Excellent: Har öppet mer än 40 timmar/vecka.

 

 

Mer information om vårdcentralen

Tillgänglighet enligt vårdgarantin, patientomdömen enligt nationell patientenkät och kontaktuppgifter, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Lokalernas fysiska tillgänglighet, Tillgänglighetsdatabasen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2016-06-21
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv