Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Mer information

Jämför vårdcentralernas tillgänglighet enligt vårdgarantin och resultat i nationell patientenkät på 1177 Vårdguiden.
Jämför vårdcentraler i Jönköpings län, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Den fysiska tillgängligheten till vårdcentralernas lokaler redovisas i den nationella tillgänglighetsdatabasen.
Vårdcentralernas fysiska tillgänglighet, tillgänglighetsdatabasen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-10-26
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion