Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Uppföljning 2018 Läkarhuset Öster, Jönköping

Bedömningsgrader

Grön Godkänd
Gul Lätt avvikelse
Röd Krav på åtgärdsplan

 

Krav/villkor
Länk till översikt.

Definition och mål

Resultat

E-hälsa

Erbjuder bokning av akuta och planerade besök enligt basutbud för webbtidbok.

Grön

Hälsosamtal

Mer än 30 % av 40-, 50-, 60- och 70-åringarna som valt vårdcentralen har genomgått hälsosamtal.

Grön

Sjukdomsförebyggande arbete

Tillämpar nationella riktlinjer och har personal med kompetens för arbete med sjukdomsförebyggande metoder.

Grön

Läkemedel – antibiotika

Förskriver antibiotika enligt Stramas riktlinjer.

Grön

Medicinteknisk utrustning

Har obligatorisk EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL, spirometer, defibrillator, bladderscan, utrustning för hemblodtrycksmätning, dermatoskop och alkomätare.

Grön

Patientjournal – diagnosklassificering

Följer regionens regler för diagnosklassificering.

Grön

Patientjournal – utskrift

Mer än 75 % utskrivna läkaranteckningar inom 72 timmar.

Gul

Patientjournal – signering

Mer än 90 % signerade läkaranteckningar inom 7 dagar från dokumentationsdatum.

Grön

Patientjournal – inkommande remisser

Inkommande remisser triageras samma dag.

Grön

Tillgänglighet – läkarbesök

Mer än 90 % får träffa läkare (nybesök) inom 5 dagar.

Gul

Tillgänglighet – patientvald väntan

Har patientvald väntan på högst 10 %.

Grön

Rehabilitering

Har rehabiliteringsteam.

Har rutiner för samverkan och samverkan sker.

Har rehabiliteringskoordinator som arbetar enligt gällande riktlinjer.

Grön

Grön

Grön

Riskbruk, missbruk och beroende

Har legitimerad personal eller socionom samt kompetens motsvarande regionens särskilda utbildning.

Grön

Vårdhygien

Registrerar och följer riktlinjerna för basala hygienrutiner och klädregler.

Grön

 

Mer information om vårdcentralen

Tillgänglighet enligt vårdgarantin, patientomdömen enligt nationell patientenkät och kontaktuppgifter, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Lokalernas fysiska tillgänglighet, Tillgänglighetsdatabasen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-10-26
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion