Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Fokusområden i folkhälsoarbetet

Man som cyklar

Region Jönköpings län arbetar aktivt för invånarnas hälsa och livskvalitet. Det görs i nära samarbete med länets kommuner, myndigheter, organisationer och föreningar.

Folkhälsoarbetet utgår från att stödja invånare med störst behov av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Tillsammans med kommunerna har Region Jönköpings län strategier för att minska skillnader i hälsa bland invånarna.

Våra levnadsvanor har stor betydelse för hur vi mår. Att vi äter bra mat, har ett aktivt liv, ett arbete och bra fritid med möjlighet till återhämtning och goda relationer har stor betydelse för vår fysiska-, psykiska- och sociala hälsa. Den enskilda individen har det yttersta ansvaret för sin hälsa och alla kan förbättra den. Men det handlar också om samhället runt om oss och vilka möjligheter som finns att göra hälsosamma val.

Bidragsgivning och folkhälsopris

Bidrag och finansiering, Utveckling i Jönköpings län

Kontakt

Folkhälsochef
Jesper Ekberg
jesper.ekberg@rjl.se
010-242 42 01
072 246 86 88

Strategi och handlingsplaner

Cyklande tjejer

Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län
Strategi och handlingsplaner

Aktiviteter

Utbildningar, kurser och aktiviteter inom folkhälsa som anordnas för personal och invånare.
Folkhälsas aktiviteter

Uppdaterad: 2018-02-23
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion