Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Esther utbildningar och aktiviteter

En av nätverkets målsättningar är att kompetenshöjning ska ske i hela vårdkedjan och att kvalitetsförbättringar sker kontinuerligt.

Preliminära utbildningar 2018

  • Start Esther coachutbildning: 12 september.
  • Nätverksinternat Esthercoacher steg 2: 19-20 september.

 

Till Esthers Anmälningssida och Lärandekalender för mer information och anmälan!

Lapp med orden Lokal reserverad utanför ett sammanträdesrum.

Kontaktperson

Nicoline Vackerberg
Nicoline.vackerberg@rjl.se

Presentation Esther

Bildspelet kan användas som inledning eller på introduktionsutbildningar för nyanställda.
Esther presentation 2017 (ppt)

Uppdaterad: 2018-03-13
Anette Vernersson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik