Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

eSPIR

Espir är ett samverkansprogram mellan landsting och regioner i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. Programmet syftar till att skapa ett mer enhetligt sätt att använda Cosmic i den sydöstra sjukvårdsregionen.

Vissa patienter rör sig mellan landsting/regioner i den sydöstra sjukvårdsregionen. Om landstinget och regionerna använder Cosmic på ett mer likartat sätt, med exempelvis enhetlighet i termer och begrepp, blir det lättare för klinikerna att hitta rätt information om dessa patienter. Det sparar tid för verksamheten och leder till ökad patientsäkerhet. Ett mer enhetligt sätt att arbeta med Cosmic innebär ett effektivare utnyttjande av de samlade resurserna, inklusive IT-resurser.

Riktlinjer för vårddokumentation (pdf, nytt fönster)

Kontakt

Jon Sjölander
eSPIR programledare Sydöstra sjukvårdsregionen
IT-Förvaltningen
Kvarngatan 20
593 30 Västervik
070-2977341
 

Uppdaterad: 2017-10-25
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion