Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vår verksamhet

Vi planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i Region Jönköpings län, med syftet att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Verksamheten regleras i Smittskyddslagen. 

Vi verkar dessutom för att tillsammans med vårdverksamheten förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso- och sjukvård. Vi bidrar med rådgivning, utbildning och riktlinjer.

Verksamhetsberättelse 2016

Årsstatistik anmälningspliktiga sjukdomar 2016

Uppdaterad: 2017-07-18
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv