Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Handlingar och protokoll, Samverkansnämn (SVN) i Sydöstra sjukvårdsregionen

Föredragslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Mötesdatum

Kontakt

Johan Jarl
Region Kalmar län
0480-841 46

Planerade möte 2019

Tidplan sydöstra sjukvårdregionen 2019 (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-01-15
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion