Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Handlingar och protokoll, Samverkansnämn (SVN) i Sydöstra sjukvårdsregionen

Föredragslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Mötesdatum

Kontakt

Elin Lindskog
Landstinget i Kalmar län
0480-843 29

Moa Rosholm
Landstinget i Kalmar län
0480-426 608

Planerade möte 2018

Tidplan sydöstra sjukvårdsregionen 2018 (pdf ,nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-03-21
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion