Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Samverkansnämnd (SVN) 2017-12-01

Föredragslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Föredragslista och protokoll

Protokoll

Protokoll (pdf, nytt fönster)

Informationsärenden

Beslutsärenden

Delegationsbeslut

Inkommande skriveler för kännedom

 

Kontakt

Lena Lindgren
Region Jönköpings län
036-32 40 32

Planerade möten 2017

Tidplan sydöstra sjukvårdregionen 2017 (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-12-15
Lena Lindgren, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion