Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Samverkansnämnd (SVN) 2018-09-28

Föredragslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Kallelse 2018

Kallelse (pdf, nytt fönster)

Ärende

Protokoll

 

 

 

 

Kontakt

Elin Lindskog
Landstinget i Kalmar län
0480-843 29

Moa Rosholm
Landstinget i Kalmar län
0480-426 608

Planerade möten 2018

Tidplan sydöstra sjukvårdregionen 2018 (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-10-10
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion