Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Handlingar och mötesanteckningar 2018, Regionsjukvårdsledning (RSL) i Sydöstra sjukvårdsregionen

 

Kontakt

Leni Lagerqvist
Landstinget i Kalmar län
0480-845 06

 

Tidplan sydöstra sjukvårdregionen 2018 (pdf, nytt fönster)

Planerade möte 2019

Tidplan sydöstra sjukvårdsregionen 2019 (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-12-12
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion