Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionsjukvårdsledning (RSL) 2016-10-13

Föredragslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Kallelse och dagordning

Mötesanteckningar

Bilagor (Samtliga bilagor öppnas i nytt fönster och är pdf)

Kontakt

Susanne Yngvesson
Region Jönköpings län
036-32 45 12

Planerade möten 2016

Tidplan sydöstra sjukvårdregionen 2016 (pdf, nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2016-10-27
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion