Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionsjukvårdsledning (RSL) 2016-12-05

Föredragslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Kallelse och dagordning

Mötesanteckningar

Bilagor

Kontakt

Susanne Yngvesson
Region Jönköpings län
036-32 45 12

Planerade möten 2016

Tidplan sydöstra sjukvårdregionen 2016 (pdf, nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2017-01-11
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion