Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionsjukvårdsledning (RSL) 2018-10-25

Föredragslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Kallelse och dagordning

Mötesanteckningar

Mötesanteckningar RSL 20181025

Bilagor

Regional Life Science-strategi

Resurscentrum Psykisk hälsa sydöst

Registercentrum sydost

Information om ambulansflyg

 

Kontakt

Leni Lagerqvist
Landstinget i Kalmar län
0480-845 06

Planerade möten 2018

Tidplan sydöstra sjukvårdregionen 2018 (pdf, nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2018-11-09
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion