Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Behandling av Lång RP-takykardi (RP-tid längre än PR-tid)

Behandling:

  • Betablockad.
  • Antiarytmika.
  • Kalicumblockad.
  • Elkonvertering kan övervägas på samma grunder som ovan.

Adenosin är oftast verkningslöst för att bryta denna arytmi. Det ger ett tillfälligt AV–block som lugnar rytmen temporärt men eftersom AV–noden inte är inblandad i underhållandet av takykardin kommer man inte att bryta denna permanent.

Mer information

Detta är en fördjupning till Pacemaker

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård