Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Behandling av Förmaksfladder

Alternativ A: Förmaksfladdret är med säkerhet < 48 timmar gammalt:

  • Om patienten är fastande > 6 timmar: Elkonvertering synkroniserad.
  • Om ej fastande: Lägg in patienten för senare elkonvertering om detta kan ske inom 48 timmar från symtomdebut.
  • Frekvensreglering med betablockad, kalciumblockad eller digoxin påverkar inte själva takykardin, men ökar ibland blockeringen i AV-noden så att hjärtfrekvensen sjunker vilket är en fördel ur hemodynamisk synpunkt.

Alternativ B: Förmaksfladdret är >48 timmar gammalt.

  • Planerad elkonvertering med förbehandling med antikoagulation (Waran) och när INR/PK–värdet legat terapeutiskt i tre veckor med kontroller varje vecka, genomförs elkonvertering elektivt.
  • Hjärtfrekvensen bör regleras under tiden fram till elkonverteringen. Detta görs med betablockad, kalciumblockad eller digoxin, eventuellt i kombination.

Obs! Trippelkombination betablockad, kalciumblockad av verapamil-typ, samt digitalis ska endast initieras av kardiolog.

Mer information

Detta är en fördjupning till Pacemaker

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård