Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Behandling av Smal, oregelbunden QRS-takykardi

Alternativ A: Frekvensreglering

  • Betablockerare (Bisoprolol) – 5–10 mg peroralt. Om akut ges Seloken intravenöst 2,5–5 mg vid behov.
  • Digitalis (Digoxin 0,25 mg/ml ) – Digitalisering kan ske i v. uppladdning 2 ml intravenöst samt 1 ml efter 2–4 timmar. Alternativt uppladdning peroralt (se FASS). Beakta njurfunktion och kalium!
  • Calciumflödeshämmare (Verapamil) – I små doser 40 mg peroralt som tillägg till betablockad och eventuellt digitalis med patienten i telemetri på hjärtsvårdsavdelning. CAVE hjärtsvikt.
  • Amiodarone-infusion (Cordarone) – Kan övervägas vid svårreglerat flimmer framför allt hos patienter med hjärtsvikt. Diskutera med kardiolog.

Alternativ B: Rytmreglering

  • Elkonvertering - akut/planerad. Se Faktadokument. Brinavess kan vara alternativ till elkonvertering om patienten inte kan sövas.
  • Antiarytmika - Tambocor,  Cordarone, Sotalol, Durbis, Multaq.
  • Pacemaker vid mycket speciella fall.

Mer information

Detta är en fördjupning till Pacemaker

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård