Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Pacemaker

Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställt.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Temporär pacemaker

Ska övervägas vid:

 • Idioventrikulär rytm med hypotension och/eller bradykardi < 40/min.
 • Långa sinusarrester trots atropin/isoprenalin.
 • Bradykardiutlöst ventrikulär arytmi (Torsade de pointes).
 • Mobitz typ I med bradykardi och hypotension.
 • Mobitz typ II vid anterior infarkt och/eller bradykardi och hypotension.
 • AV-block III, observera att AV-III ofta är övergående vid inferior infarkt.
 • Intoxikation (till exempel digitalis, antiarytmika, tricyklika, betablockad etc).
 • Tillstånd med livshotande bradykardi i avvaktan på permanent pacemakerinläggning.

Vid indikation kontakta:

 • Eksjö – lokal rutin.
 • Jönköping – hjärtjour.
 • Värnamo – lokal rutin.

Lokala tillämpningar

Sjukskrivning

Förebyggande sjukpenning kan möjliggöra deltagande i hjärtrehabilitering efter arbetsåtergång.
Sjukskrivning, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Rehabilitering

Sjukhusfas

Vid behov tas kontakt med sjukgymnast för information om fysisk aktivitet och träning.
Träningsprogram för dig som fått pacemaker/ICD (pdf, nytt fönster)

Rehabiliteringsfas

Vid behov kallas patient till sjukgymnast för bedömning av fysisk funktion och fysisk träning i hjärtgrupp. Kontakt förmedlas av sjukgymnast på vårdavdelning alternativt via hjärtmottagning.

Underhållsfas

Sjukgymnast och patient planerar i samråd fortsatt träning utanför sjukvården. Uppföljning av träningen sker enligt lokala tillämpningar.

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Anders Sjögren, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo, Medicinsk vård

Mats Norman, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Medicinsk vård

Jan Thollander, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Anne Hiselius, Läkemedelsstrateg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion

Uppdaterad: 2015-12-09
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare