Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Akut hjärtsvikt och lungödem

Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställt.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Tänk alltid på:

 • Bakomliggande orsak - Akut coronart syndrom - med ischemi.
 • Beakta också infektioner (sepsis), diabetes och njursvikt.

Diagnostik och utredning

  "Varm/torr" "Varm/fuktig"

Bra vävnadsperfusion

Kontrolleras via blodgas, laktat, kapillärt återflöde >2 sek tyder på nedsatt perfusion

Normal Diuretika (Furix) Vasodilaterande läkemedel (nitroglycerin)
   "Kall/torr"  "Kall/fuktig"

Uttalad hypoperfusion

Ge vätska Kardiogen chock
 

Lågt fyllnadstryck

Högt fyllnadstryck

Behandling

Allmän behandling

 • Syrgas
  CPAP
 • Hjärtläge - höjd huvudända, sänkt fotända.
 • Ketobemidon, Ketogan Novum (5 mg/ml), 0,5–1 ml intravenöst alternativt Morfin 10 mg/ml 0,5–1 ml.
 • KAD följ diures ev. timdiures.
 • Nitroglycerin - sublingualt 0.5 mg alt. Suscard 5 mg alt. i.v. infusion
 • Furosemid, Furix (10 mg/ml), 2–4 ml iv upprepas efter 20 minuter v.b.
 • Vätskebehandling. Starta med 500 ml Venofundin givet under 30 minuter. Om patienten svarar på vätskebehandlingen kan dosen upprepas och kombineras då vanligen med Ringer-Acetat. Följ vätskebalansen.
 • Överväg subakut ekokardiografi.
 • Överväg behandling med Simdax.
 • Observera: följ magnesium och kalium.

Behandling av akut hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion

Behandling av akut hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion

 1. När används intravenöst digoxin (Digoxin)?
  Svar: Vid snabbt förmaksflimmer eller supraventrikulär tachyarrytmi hos odigitaliserad patient. (Tänkt också på Cordarone som en möjlighet). Digoxin 0,25 mg/ml, ge 2 ml + 1–2 ml i.v. (2–4 tim intervall). Vid annan tachy- bradyarrytmi övervägs specifika antiarrytmika.
 2. När används Levosimendan (Simdax)?
  Spädnings och doseringskort, Simdax
  Spädning och doseringskort
  Svar: Levosimendan (Simdax) givet som infusion (24 timmar) är indicerat till patienter med allvarlig systolisk dysfunktion utan uttalad hypotension när konventionell behandling med diuretika, nitroglycerininfusion ej haft effekt.
  Spädnings och doseringskort, Simdax
 3. När ges inotropa läkemedel? 
  Svar: Används med försiktighet. Inotropa läkemedel är indicerade vid perifier hypoperfusion (hypotension, nedsatt njurfunktion) med eller utan lungrassel eller lungödem, som är behandlingsrefraktär till diuretika eller nitroglycerin.

Sjukskrivning

Sjukskrivning vid hjärtsvikt

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Hjärtsvikt, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Fastställt: 2006-03-16

Reviderad: 2011-03-16

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk programgrupp medicin och specialiserat kunskapsstöd hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Mats Norman, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Medicinsk vård

Jan Thollander, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Anders Sjögren, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo, Medicinsk vård

Anne Hiselius, Läkemedelsstrateg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Uppdaterad: 2015-12-02
Gun Ljungqvist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik