Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Patientinformation angående utförande

  • Behandlingen tar 1–2 timmar och syftar till att avlägsna vätska i hjärtsäcken och utförs på röntgen.
  • Patienten är vaken under hela ingreppet.
  • Lokalbedövning (Carbocain) ges i bröstkorgsväggen.
  • Under ultraljud förs en tunn kateter in i hjärtsäcken.
  • Vätskan sugs ut och skickas vidare för provtagning.
  • Katetern lämnas kvar i hjärtsäcken för att eventuellt kunna dra ut mer vätska.
  • Det kan göra lite ont/kännas obehag i skulderbladen när vätska dras ut och kan även kännas efteråt så länge katetern ligger kvar i hjärtsäcken.

Mer information

Detta är en fördjupning till Perikardiocentes och intraperikardiell kateterinläggning

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård