Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Coronarangiografi/PCI samt klaffutredningar

Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställt.Ingress

Innehåll på sidan:

Diagnostik och utredning

Följande riktlinjer gäller för omhändertagande av patienter som ska genomgå coronarangiografi och/eller PCI samt preoperativa VOC-utredningar.

Fastställt: 2005-02-25

Reviderad: 2008-07-31

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk programgrupp medicin och specialiserat kunskapsstöd hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Jan Thollander, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Werner Puskar, Överläkare, Röntgen Läkare, Psykiatri rehab o diagnostik

Författare:

Uppdaterad: 2015-12-07
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare