Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Angiolabb

Blodsmitta Hepatit B, C och HIV

Före undersökningen

 • Märk Femostop – både band och bygel - med tusch ”kastas”.
 • Plocka fram materiel som behövs och eventuellt behövs för undersökningen, stäng därefter skåpen.
 • På undersökningsrummet ska bara det nödvändigaste finnas.
 • Skyddsrock eller plastförkläde.
 • Skyddshandskar.
 • Ögonvisir.
 • Munskydd.
 • Vad noggrann med handdesinfektion och arbeta på ett sådant sätt att du undviker skär- och stickskador.
 • Håll er på labbet tills undersökningen är helt klar.

Efter undersökningen

Punktdesinficera labbet och städa därefter på vanligt sätt.

Lägg kraftigt nedblodad tvätt i vattenupplösbar plastsäck avsedd för infektiös tvätt som försluts med medföljande band. (Övrig tvätt hanteras på vanligt sätt.)
Lägg plastsäcken i den vanligatvättsäcken.
Märk tvättsäcken med tejp "smittförande".
Om tvättsäcken är blöt ytteremballeras den med en vit plastsäck som också märks med tejp ”smittförande”.

Det smittförande riskavfallet (d.v.s. det som är kraftigt nedblodat) från undersökningen ska samlas upp i gula godkända plastbehållare - artikelnr 27408500 från Centraldepå. Dessa behållare får fyllas till 2/3.
Märk plastbehållaren med ”Avsändare: Angiolabb, Radiologiska avdelningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping” samt med dagens datum.
Lämna plastbehållaren till miljöstationen på plan 3.

Stickande avfall från undersökningen ska samlas upp i typgodkända plåtbehållaren (kanylburkar) – 1 liters artikelnr 01378902 eller 2,5 liters artikelnr 16627202 från Centraldepå.
Plåtbehållaren försluts och märks med texten "Smittförande riskavfall" samt ”Avsändare: Angiolabb, Radiologiska avdelningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping” samt med dagens datum. Plåtbehållaren kan stå kvar tills den är fylld till 2/3.

Övrigt avfall hanteras på vanligt sätt.

För övrigt var god se på landstingets intranät under rubriken Hälso- och sjukvård och mappen Smittskydd/Vårdhygien under flikarna barriärvård, blodsmitta och avfall i vården.

Farmakologisk behandling på angiolabb

Coronarspasm

Vid kateterinducerad spasm dras katetern ur ostiet. Vid kvarstående spasm ges i första hand Nitromex 0,5 mg sublingualt.

Man kan också ge intracoronart Nitroglycerin 0,5 ml = 2,5 mg blandat med 19,5 ml Natriumklorid i en 20 ml steril spruta. 1 – 2 ml (0,125 – 0,250 mg) vid eventuell spasm.

Glycerylnitrat 0,1 mg/ml - glyceryli nitras 0,1 mg, etanolumanhydrik 10,8 mg, natrii kloridum 8,9 mg, etaquaadinjektabilia 1 ml – för intracoronart bruk.

Isoptin (Verapamil) vid coronarspasm om Nitroglycerin ej hjälper. 1 mg = 0,4 ml blandas med 9,6 ml natriumklorid i en 10 ml-spruta och kan ges på cirka 5 minuter.

Riktlinjer för ACT och Heparin vid PCI och stentinläggning

Heparin 5 000 enheter/ml.

Dosering

Efter att introducer lagts in ges 100 enheter/kg kroppsvikt Heparin intraartiellt (då PCI-ledare är på plats).

ACT tas minst 5 minuter efter Heparininjektion.
ACT > 300 sekunder inget ytterligare Heparin.
ACT cirka 275 sekunder – ge ytterligare 2 500 enheter Heparin.
ACT cirka 250 sekunder – ge 5 000 enheter Heparin ytterligare.

ACT-test

ACT-test gjort för att se ungefär hur lång tid som behöver gå mellan Heparininjektionen och ACT-provet för att värdet ska bli > 300.

Prov taget efter 10 minuter gav ACT: 299
Prov taget efter 12 minuter gav ACT: 350 och 314
Prov taget efter 13 minuter gav ACT: 306
Prov taget efter 15 minuter gav ACT: 372 och 308
Prov taget efter 16 minuter gav ACT: 370 och 246
Prov taget efter 17 minuter gav ACT: 311 och 301
Prov taget efter 20 minuter gav ACT: 312
Prov taget efter 25 minuter gav ACT: 313, 389, 365 och 347
Prov taget efter 29 minuter gav ACT: 270
Prov taget efter 31 minuter gav ACT: 359
Prov taget efter 35 minuter gav ACT: 299
Prov taget efter 40 minuter gav ACT: 206
Prov taget efter 50 minuter gav ACT: 326

Protamin (ges för att reducera heparinffekten).

För att minska ACT-effekten med hälften:
Protamin 10 mg/ml ges 50 mg långsamt under cirka 4 minuter. Kan ge blodtrycksfall. Om inte önskad effekt uppnås kan man ge 50 mg till.

Reopro

Indikation: PCI med aktuell tromb.
Infarkt PCI.
Komplicerad lesion framför allt hos diabetiker.
Dosering Bolusdos: 0,25 mg/kg kroppsvikt under 1 minut intravenöst följt av kontinuerlig infusion som ges i 12 timmar.
Förteckning spädnings- och doseringskort i Region Jönköpings län

Provtagning

Före infusion samt 2 - 4 timmar och 24 timmar efter bolus-injektion Reopro ska blodstatus (TPK) tas.

Reopro får ej skakas om. Ska om möjligt administreras separat i intravenös kanal. Förvaras kallt (2–8° C). Får ej frysas. Överbliven lösning kasseras.

Indikationer för vänsterkammarangio

 1. Vid misstanke om vänsterkammaraneurysm eller måttligt uttalad mitralisinsufficiens.
 2. Vänsterkammaraneurysm.
 3. Måttligt uttalad mitralisinsufficiens.

Vänsterkammarfunktionsbedömning på patient med stabil angina med flerkärlssjukdom där CABG planeras.

För övrigt vänsterkammarfunktionsbedömning med ekokardiografi om misstanke finns om tidigare utbredd hjärtinfarkt eller hjärtsviktssymtom.

Radialispunktion

Metoden ersätter punktion i ljumskarna, när detta är lämpligt, t.ex. vid svåra artärförändringar i iliacaartärerna, aortadissektion, coarctation med mera.
Radialispunktion

Mer information

Detta är en fördjupning till Coronarangiografi/PCI samt klaffutredningar

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård