Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Kontrastöverkänslighet

Behovet av profylax mot kontrastmedelsreaktioner ska alltid diskuteras med ansvarig radiolog före ordination.

Behandling sker enligt röntgenklinikens PM om premedicinering/profylatiska åtgärder vid misstanke om kontrastöverkänslighet.
Premedicinering/profylax vid kontrasmedelsöverkänslighet (gäller personer över 18 år) (pdf, nytt fönster)

Profylax

Då befarad kontrastmedelsallergi är känd vid beställning av coronarangiografiundersökning:

Tavegyl 1 tablett morgon och kväll tre dagar före undersökningsdagen (alternativt kan antihistaminikum användas) samt
Betapred 8 mg intravenöst, 1 timme före undersökningen.

Innan kontrastmedel ges bör anestesiläkare kontaktas för att ge anestesikliniken förvarning om eventuell insats. Under undersökningen ska akutvagn, alternativt akutbord, stå nära laboratoriet.

Mer information

Detta är en fördjupning till Före coronarangiografi och PCI

Ansvariga

Fastställt
2005-01-28

Kommentar
Samarbete mellan kardiologsektionen och radiologiska kliniken.

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård