Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Schema för coronar/VOC-inskrivningar

*Patient inneliggande medicinsk vårdenhet E eller patient som förberetts på hjärtmottagningen med protokoll och hjärtmöte.

Patienter Ansvariga Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Patient 1 Medicinsk vårdenhet E 7.00*        
    inneliggande        
  Medicinsk vårdenhet E-ssk 7.00*        
  Läkare 7.30*        
  Corai måndag        
Patient 2 Mottagning 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30
    från VL från VL från VL från VL från VL
  Med E-ssk 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40
  Läkare 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
  Corai måndag tisdag onsdag torsdag fredag
Patient 3 Med E 8.00 8.00 8.00 8.00  
    subakut subakut subakut subakut  
  Med E-ssk 8.10 8.10 8.10 8.10  
  Läkare 9.15 9.15 9.15 9.15  
  Corai måndag tisdag onsdag torsdag  
Patient 4 Med E 9.00 9.00 9.00 9.00  
    subakut subakut subakut subakut  
  Med E-ssk 9.10 9.10 9.10 9.10  
  Läkare 10.00 10.00 10.00 10.00  
  Corai måndag tisdag onsdag torsdag  
Patient 5 Med E 10.00 10.00 10.00 10.00  
    subakut subakut subakut subakut  
  Med E-ssk 10.10 10.10 10.10 10.10  
  Läkare 10.45 10.45 10.45 10.45  
  Corai måndag tisdag onsdag torsdag  

 

 
Patient 6 Mottagning 11.00 11.00 11.00 11.00  
(patient 1)   från VL från VL från VL från VL  
  Med E-ssk 11.00 11.10 11.10 11.10  
  Röntgen       11.15  
  Läkare 13.00 11.30 11.30 11.30/VOC  
  Klin fys       12.45  
  Corai tisdag onsdag torsdag fredag  
Patient 7 Med E 11.00        
    subakut        
  Med E-ssk 11.10        
  Läkare 11.30        
  Corai måndag      

Mer information

Detta är en fördjupning till Coronarangiografi/PCI samt klaffutredningar

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård