Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Klaffutredningar

Förord VOC

Under 1997 togs ett beslut i samråd med kardiologiska kliniken, klinisk fysiologiska kliniken, thoraxradiologiska kliniken samt thoraxkirurgiska kliniken i Linköping att vissa typer av VOC kan utredas preoperativt i Jönköping. Detta med hänsyn till att kompetens finns inom hjärtsektionen vid medicinkliniken, klinisk fysiologi samt thoraxradiologiska sektionen vid röntgenkliniken i Jönköping.

Verksamheten startade i försiktig skala 1996 och cirka 70 av 110 VOC-utredningar från Jönköpings län ska utredas i Jönköping. Under sista åren har dock 110–120 patienter utretts i Jönköping och 35–40 i Linköping.

Arbetsordning för under- och överläkare vid VOC-utredningar

Arbetsbeskrivning för coronaransvarig läkare (pdf, nytt fönster)

VOC rond - videokonferens

Måndagar klockan 14.00 jämn vecka.
Ansvarig kardiolog avgör vid coronarrond i Jönköping vilka patienter som ska diskuteras vid VOC-rond.

  • Diskussionsunderlag kopieras i åtta exemplar.
  • Klinisk fysiologi, Ryhov, länkar noninvasiva undersökningen till Linköping.
  • Detta skickas därefter tillsammans med tre diskussionsunderlag till sekretariatet, fysiologiska kliniken, Linköping, en vecka före VOC-rond.
  • Ett diskussionsunderlag skickas till sekreterare vid thoraxradiologiska avdelningen, Linköping. Eventuell coronarangiografi länkas till Linköping.
  • Ett diskussionsunderlag skickas till sekreterare Maj-Karin, klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov.
  • Tre diskussionsunderlag läggs tillsammans med medicinjournaler på rondhylla i signeringsrum, dessa handlingar tas med av coronarunderläkare till videorum.

Mer information

Detta är en fördjupning till Coronarangiografi/PCI samt klaffutredningar

Ansvarig

Dawid Kusiak
överläkare

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård