Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Ingress

Den coronarangiografiska verksamheten vid Länssjukhuset Ryhov bedrivs i samarbete mellan hjärtsektionen, medicinkliniken och thoraxradiologiska sektionen, röntgenkliniken. Verksamheten startade 1992 och har sedan dess utvecklats till att omfatta subakuta coronarangiografier vid instabil kranskärlssjukdom och akut PCI dygnet runt på ST-höjningsinfarkter. Sedan 1997 utförs preoperativa klaffutredningar genom ett samarbete med klinisk fysiologiska kliniken och thoraxradiologiska sektionen vid röntgenkliniken i Jönköping.

Mer information

Detta är en fördjupning till Coronarangiografi, PCI samt klaffutredningar

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård