Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Klaffprotes

Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställt.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Kardiolog kontrollerar:

 • Alla mekaniska/biologiska klaffprotesopererade, samt annan klaffkirurgi 6 – 12 veckor postoperativt.
 • Klaffopererade med komplicerad kardiell problematik kan behöva följas hos kardiolog längre tid efter individuell bedömning.
 • Perkutant inlagda klaffar eller "mitral clip" .
 • Dubbelprotes (till exempel aorta och mitralisklaff), samt protesdysfunktion hos patient som kan bli aktuell för reoperation.
 • Yngre patienter med biologisk klaffprotes där reoperation kan bli aktuell. UKG utförs efter 5 år för att påvisa degenerativa förändringar.

Primärvården kontrollerar:

 • Mekaniska och biologiska enkelproteser, samt mitalisklaffplastik som postoperativt följts upp av kardiolog utan tecken på protesdysfunktion eller annan klaffrelaterad komplikation. Årliga kliniska kontroller rekommenderas i primärvården.
 • Specialistvården, kardiolog kontrollerar om UKG påvisar enligt nedan:
  - protesdysfunktion
  - trombbildning (akutremiss)
  - nytillkommen vänsterkammardysfunktion eller
  - perikardexsudat.
 • Om kliniskt signifikant hemolys med anemi. Dubbel LD-stegring jämfört med utgångsvärdet är klart patologisk.

AV block II – III, kan förekomma mer frekvent hos ffa aortaklaffopererade.

Diagnostik och utredning

Kardiolog ansvarar för att alla klaffopererade postoperativt genomgår:

 • Lab: Blodstatus, CRP, Krea, K, ALAT, LD (hemolysgrad och utgångsvärde)
 • Ekg: Nytillkommet AV block, vänsterkammarhypertrofi?
 • Lungröntgen: I Linköping eller på Ryhov
 • UKG: Protesdysfunktion? Vänsterkammarfunktion?

Behandling

Nya orala antikoagulantia är inte utprövade för klaffproteser (studier pågår).

 • Livslång Waran-behandling vid mekanisk hjärtklaffprotes.
 • Biologisk klaff motiverar ej Waran.
 • Endokarditprofylax
 • Läkemedelsbehandling vid Hjärtsvikt vid tecken på vänsterkammardysfunktion.
 • Vid protesdysfunktion utredning/ställningstagande till reoperation.

  Läkemedelsbehandling vid Hjärtsvikt

Sjukskrivning

Sedvanlig sjukskrivning postoperativt skötes av kardiolog efter symptom på den grundläggande sjukdomen. Postoperativt ofta 1 – 3 månaders sjukskrivning beroende på arbete. Avstå från bilkörning 4 veckor efter öppen hjärtkirurgi.

Uppföljning

Årlig kontroll inom primärvården.

Kvalitetsindikatorer

Postoperativ sternuminfektion. Dödlighet 30 dagar efter klaffkirurgi.

Omvårdnad

Patienter som klaffopereras i Linköping kommer för postoperativ vård till hjärtvårdsavdelningen i Jönköping, respektive medicin avd D i Eksjö och avdelning D i Värnamo.
Postoperativ vård efter klaffoperation

Rehabilitering

Patienter som klaffopereras i Linköping kommer för postoperativ vård till hjärtvårdsavdelningen i Jönköping, respektive medicin avd D i Eksjö och avdelning D i Värnamo.   
Rehabilitering efter klaffoperation

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk programgrupp medicin och specialiserat kunskapsstöd hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2015-12-09
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare