Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Indikationer för coronarangiografi och hypotermi

Indikationer för hypotermibehandling

De faktorer som framför allt påverkar patientens prognos och neurologiska outcome är:

 • tid utan cirkulation
 • tid innan påbörjad HLR
 • tid från påbörjad HLR till ROSC
 • tid innan hypotermibehandling startas (max 240 minuter, helst inom 2 timmar från hjärtstoppsdebut).

Hos dessa patienter bör hypotermibehandling initieras

 • Patient som återupplivats efter hjärtstillestånd och är medvetslös (RLS 4 eller djupare, GCS 8 eller djupare) där aktiv intensivvård är indicerad

Dessa patienter bör inte få hypotermibehandling

 • Primär koagulopati
 • Svår kronisk sjukdom i terminalt skede
 • Hjärtstopp sekundärt till trauma
 • Hjärtstopp sekundärt till aortadissektion, intracerebral blödning, annan massiv blödning

Indikation för akut coronarangiografi efter hjärtstopp

 • Akut ST-höjningsinfarkt/nytillkommet LBBB.
 •  Hos patienter med misstänkt kardiell genes och med kvarstående hemodynamisk instabilitet, trots optimal medicinsk behandling, kan akut coronarangiografi övervägas. Kontakt med hjärtjour vid behov.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hjärtstopp

Ansvariga

Höglandets sjukvårdsområde

Mats Norman

Jönköpings sjukvårdsomårde

Jörg Lauermann

Värnamo sjukvårdsområde

Anders Sjögren

Folkhälsa och sjukvård

Anne Hiselius

 

Uppdaterad: 2015-12-09
Gun Ljungqvist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik