Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Blåsljud

Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställt.

Bakgrund

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården bör primärt bedöma alla blåsljud på hjärtat. Fynden vid utredning avgör var patienten ska kontrolleras och behandlas.

Diagnostik och utredning

  • Anamnes – Reumatisk feber, tidigare hjärtinfarkt? Hypertoni, kardiell begränsning, bröstmärtor, begränsande andfåddhet, hjärtklappning, funktiongrupp I – IV?
  • Status – AT, hjärtauskultation, blodtryck, halsvensstas, ödem.
  • EKG – Vänster kammarhypertrofi, ST förändringar? Vä/hö-belastning, förmaksförstoring, RBBB-LBBB, förmaksflimmer.
  • UKG:
  • - Kardiellt symptomatiska patienter, där undersökningen kan förändra utredning, behandling. Viktigt att symptomen beskrivs tydligt för remissprioritering.
  • - Kardiellt asymptomatiska patienter med oklar diagnos, som kan bli föremål för fortsatt utredning, behandling (t ex klaffoperation, medicinering med ACE/ARB hämmare), utan hållpunkter för fysiologiska blådljud.
  • Efter UKG svar värderas patienten av remitterande läkare. Se respektive Fakta dokument.

Behandling

Se respektive vitium.

Vid samtidigt förmaksflimmer - ta ställning till antikoagulantia!

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk programgrupp medicin och specialiserat kunskapsstöd hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2015-12-09
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare