Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Bakgrund

När man vid hjärtauskultation hör ett blåsljud bör anamnes kompletteras avseende eventuell hjärtsjukdom. Har patienten upplevt konditionsförsämring, bröstsmärtor eller hjärtklappnings-besvär? Ta hjärtstatus. Föreligger underbensödem, vilo- eller samtalsdyspné, cyanos eller andra tecken på kardiell sjukdom? Registrera alltid vilo-EKG!

Mer information

Detta är en fördjupning till Blåsljud

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård