Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Lindrig hemodynamisk betydelse

  Lindrig Måttlig Uttalad
FärgDoppler Liten central jet,
(<4 cm2 eller <20% av VF area)
  Stor central jet
(>40% av VF area) eller väggnära jet som virvlar i VF
Vena contracta (cm) <0.3

0,30,69                  

≥0.70
VF storlek     Ökad
LVESD (mm)     >45 mm
sPAP (mmHg)     >50
Tryckhalveringstid (ms)     <200
Backflöde i lungven     Finns
Regurgitationsvolym (ml/slag) <30 30 –59 ≥60
Regurgitationsfraktion (%) <30 30 – 49 ≥50
Regurgitant orifice area (cm2) <0.20 0.20 – 0.39 ≥0.40

 VF=vänster förmak, LVESD=vänster kammares slutsystoliska diameter, sPAP= tryck i lilla kretsloppet

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård