Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Behandlingsstegen

Börja alltid med att NYHA klassificera patienten.

  • NYHA I: ACE-hämmare + betablockad efter hjärtinfarkt och om ejektionfraktion≤40%.
  • NYHA II: ACE-hämmare + betablockerare + diuretika vid vätskeretention. Aldosteronantagonist kan läggas till om kvarstående symptom trots måldoser av ACE-hämmare/betablockad.
  • NYHA III: ACE-hämmare + betablockerare + aldosteronantagonist + diuretika + eventuellt digitalis om förmaksflimmer.
  • NYHA IV: ACE-hämmare  + betablockerare + aldosteronantagonist + diuretika + eventuellt digitalis. Vid behov kombinera loopdiuretika + metolazon (obs! kalium-kontroll).

Mer information

Detta är en fördjupning till Läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt

 

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare