Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Bakgrund

Samtidig hjärtsjukdom föreligger vid 1 – 4 % av alla graviditeter. Andelen förvärvade hjärtfel minskar, medan andelen medfödda opererade hjärtfel ökar. Kardiolog bör informera dessa patienter om konsekvenser av graviditet och vid behov remittera till gynekolog för preventivmedelsrådgivning.

Kvinnor med klinisk signifikant hjärtsjukdom under graviditet bör handläggas i samarbete mellan obstetriker, kardiolog och anestesiolog och behov även neonatolog. Efter inskrivning på MVC bör remiss skrivas till specialmödravården, varefter gynekolog tar kontakt med kardiolog för planering av graviditetsövervakning och förlossningshandläggning. Anestesikliniken ska informeras då kvinnan nått en graviditetslängd (normalt > 24 veckor) där det kan bli aktuellt att förlösa henne.

Mer information

Detta är en fördjupning till Graviditet och hjärtsjukdom

Uppdaterad: 2015-12-09
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare