Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Bakgrund

Lungemboli är ett potentiellt livshotande, underdiagnostiserat tillstånd med ospecifika symtom och kliniska fynd. I 95 % av fallen kan den kliniska bilden hänföras till något av ”syndromen” akut dyspne, pleurit/hämoptys eller högerkammarsvikt med eller utan chockbild. Atypisk symtombild: oklar försämring vid annan sjukdom trots behandling(ex hjärtsvikt, KOL), oklar subfebrilitet, oklar arytmi ex förmaksflimmer, oklar syncope, recidiverande pleuropneumoni,oklara bröst/buksmärtor.

Mer information

Detta är en fördjupning till Lungemboli

Uppdaterad: 2015-12-11
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare