Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Diatermi till patienter med pacemaker/ICD (inopererad defibrillator)

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Bakgrund

Störningar från diatermin kan sensas/avkännas av ICDn/pacemakern och misstolkas som kardiella signaler. Detta kan i sin tur leda till utebliven (inhiberad) pacemakerstimulering och bradykardi/asystoli. Vidare kan störsignalerna misstolkas som VT/VF och leda till inadekvata ICD-terapier (ATP eller ICD-chock). Diatermi nära (15 cm?) dosan/elektroderna kan dessutom leda till bestående skador på systemet.

Diatermi till pacemakerpatienter (konventionell pacemaker, CRT-P):

Patienten skall vara rytmövervakad. Använd i första hand bipolär diatermi. Om unipolär diatermi används avled jordplattan i kaudal riktning t ex låret. Diatermera i korta sekvenser, max 4-5 sekunder. Om asystoli uppkommer pga utebliven pacemakerstimulering måste man omedelbart upphöra med diatermin.

Diatermi till ICDpatienter (ICD och CRT-D):

Det som står ovan gällande pacemakerpatienter gäller även ICD-patienter. Patienten bör även förberedas innan kirurgin för att undvika inadekvata ICD-terapier (ATP eller ICD-chocker).

Det mest patientsäkra tillvägagångsättet är att man inaktiverar (tillfälligt stänger av ICD-terapierna) med hjälp av ICD-kunnig sköterska/läkare och en programmerare. Defibrilleringsplattor placeras anterio-posteriort. Patienten skall kontinuerligt rytmövervakas och i händelse av pulslös VT/VF handläggs detta på sedvanligt vis med HLR och extern defibrillering. Postoperativt skall ICDn kontrolleras och ICD-terapierna återaktiveras.

Vid brådskande/akuta operationer finns inte alltid ICD-kunnig sköterska/läkare att tillgå och då kan man i nödfall tillfälligt inaktivera ICD-terapierna med hjälp av en ”pacemakermagnet”som noggrant tejpas fast ovanpå dosan. Patienten skall kontinuerligt rytmövervakas och i händelse av pulslös VT/VF kan man avlägsna magneten och ICD-terapierna kommer då automatiskt att åter aktiveras och ge terapi (efter ca 10 sekunder kommer snabba pacemakerpulser(ATP) och ev ICD-chock) Om detta mot förmodan inte sker gäller sedvanlig HLR och extern defibrillering (med klisterelektroder i anteroposteriort läge om detta inte försenar nämnvärt). Efter operationen tas magneten bort och fungerar då som vanligt i normalfallet, men patienten skall vara rytmövervakad tills ICDn kontrollerats.

Lokal tillämpning/kontaktpersoner på Ryhov:

Vid elektiva operationer: Skriv remiss till Pacemakermottagningen, Ryhov, minst två veckor innan planerat operationsdatum (som skall vara angivet).
Vid akuta operationer kontorstid: Ring pacemakersköterska på tel 26225.
Vid akuta operationer jourtid: Ring kardiologjouren på minicall 0746-216440. Om urakut behov av operation använder man sig av pacemakermagnet enligt ovan.

Lokal tillämpning/kontaktpersoner i Eksjö:

Vid elektiva operationer: Ring till pacemakersköterska på tel 35 534 minst två veckor innan planerat operationsdatum.
Vid akuta operationer (kontorstid): Ring till pacemakersköterska på tel 35 534
Vid akuta operationer (jourtid eller när pacemakerkunnig sköterska inte finns i tjänst): Var god se ovan (inaktivering med hjälp av pacemakermagnet).

CRT-P/CRT-D/ICD som har kontrollerats postoperativt av pacemakersköterska i Eksjö behöver inte kontrolleras ytterligare i Jönköping. Om den postoperativa kontrollen skulle indikera att något har ändrats när det gäller inställningar tar pacemakersköterskan i Eksjö kontakt med pacemakerenheten i Jönköping. Det kan då bli aktuellt att patienten överflyttas till Ryhov under rytmövervakning för att nödvändiga kontroller/inställningar skall kunna göras.

Lokal tillämpning/kontaktpersoner i Värnamo:

Vid elektiva operationer: Ring till pacemakersköterska på tel 48 424 minst två veckor innan planerat operationsdatum.
Vid akuta operationer (kontorstid): Ring till pacemakersköterska på tel 48 424
Vid akuta operationer (jourtid eller när pacemakerkunnig sköterska inte finns i tjänst): Var god se ovan (inaktivering med hjälp av pacemakermagnet).

CRT-P/CRT-D/ICD som har kontrollerats postoperativt av pacemakersköterska i Värnamo behöver inte kontrolleras ytterligare i Jönköping. Om den postoperativa kontrollen skulle indikera att något har ändrats när det gäller inställningar tar pacemakersköterskan i Värnamo kontakt med pacemakerenheten i Jönköping. Det kan då bli aktuellt att patienten överflyttas till Ryhov under rytmövervakning för att nödvändiga kontroller/inställningar skall kunna göras.

Fastställt: 2017-11-23

Reviderad: 2017-11-23

Giltigt till och med: 2019-11-23

Fastställt av: Medicinsk processgrupp kardiologi och specialiserat kunskapsstöd hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Regina Lindberg, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Mer information

Inväntar information

Uppdaterad: 2017-11-23
Rose-Marie Vahlund, Vårdtjänster