Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Systematiskt förbättringsarbete 2017

Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningar för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och nya idéer.

Region Jönköpings län följer upp och betalar ut ersättning för systematiskt förbättringsarbete. För att få full ersättning ska leverantören ha en struktur för att mäta, rapportera och utveckla sin verksamhet samt genomföra ett systematiskt förbättringsarbete inom ramen för Region Jönköpings läns prioriterade utveckling "Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård".

Leverantören erbjuds coachning av ett stödteam som också löpande bedömer systematik och dokumentation av förbättringsarbetena.

Förbättringsarbete årshjul

Större bild: Årshjul för förbättringsarbete 2017

Preliminär ersättning betalas ut utifrån avstämningar med stödteamet. Leverantör som väljer att inte ha regelbunden kontakt med stödteamet ska rapportera sina förbättringsarbeten senast 28 februari, 26 maj och 30 november till ansvarigt stödteam.

Förbättringsarbetet ska redovisas på Utvecklingskraft i maj 2018.

Ersättningen för systematiskt förbättringsarbete 2017 är 50 kronor per invånare och år. Leverantör som inte rapporterar i rätt tid blir återbetalningsskyldig.

Kriterier, bedömning, verktyg och redovisningar

Uppdaterad: 2017-11-27
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv