Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Anderstorps vårdcentral - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

Prediabetes- tidig upptäckt

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Arbete pågår:

http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/Prediabetes_Anderstorp_160324.docx

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

Hälsorum - ökat egenansvar blodtryck

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

http://plus.rjl.se/info_files/infosida43684/Halsorum_okat_egenansvar_blodtryck_160315.docx

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Uppdaterad: 2016-03-24
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv