Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Aneby vårdcentral - systematiskt förbättringsarbete 2016

Förbättring av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förbättringsområde

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Få fler diabetespatienter under målvärdet, HbA1c>52

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

Få fler diabetespatienter under målvärdet, HbA1c>52

Sammanfattning

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

Valfritt förbättringsarbete

Förbättringsområde

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

Identifiering och vård av patienter med riskbruk, missbruk av alkohol

 

Lägesbeskrivning vid riktmärke 2

 

Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

 

 

Uppdaterad: 2017-01-20
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv